Outsourcing IT Správa serverů Vlastní hostingové řešení 200 000 uživatelů denně Penetrační testy Windows server řešení Vysoce dostupná řešení Enterprise  monitoring Používáme špičkové technologie

Penetrační Testy

Penetrační test je metoda ohodnocení zabezpečení počítačového systému nebo sítě simulací útoku z nebezpečného zdroje. Testování se zaměřuje na vnější i vnitřní sítě (drátové, bezdrátové). Cílem je nalézt co nejvíce bezpečnostních chyb, díky kterým by se mohl útočník dostat do systému. Penetrační testyby tedy měly být nedílnou součástí zabezpečení každé firmy. Problémům je vždy lépe předcházet. Pomocí penetračních testů lze předejít mnohým bezpečnostním i výkonnostním problémům. Penetrační testy vám mohou dát odpovědi na tyto otázky:

  • Co se stane, když systém napadne hacker?
  • Co by se mohlo dít, když do systému neodborně zasáhne váš vlastní zaměstnanec?
  • Jak výrazně dokáží systém narušit?

Penetrační testování nejčastěji zahrnuje tyto testy:

  • otestování vstupních bodů do sítě jak jsou firewally, směrovače, paketové filtry apod.
  • otestování otevřených portů
  • otestování zranitelnosti služeb a aplikací např. DNS, FTP atd.
  • otestování zranitelnost pomocí útoků DoS

Externí penetrační testy – simulují útok na interní systémy z vnějšího prostředí. Pověřený pracovník si počíná jako hacker a pokouší se najít bezpečnostní slabiny pro průnik do systému ze sítě Internet. Interní penetrační test – probíhá z vnitřní sítě. Pověřený pracovník se snaží jako běžný uživatel získat neoprávněný přístup k důvěrným informacím. Tento test má za účel prakticky prověřit vnitřní bezpečnostní mechanizmy organizace, které by měly zabránit neoprávněné manipulaci s interními firemními informacemi.


Odstranění bezpečnostních problémů

Na základě výsledku penetračních testů se sepíše závěrečná zpráva, která obsahuje informace o možných bezpečnostních rizicích a možnosti napadnutelnosti systému. Součástí zprávy je i návrh řešení na odstranění nebo výrazné snížení bezpečnostních problémů. Dalším výstupem z těchto testů je i zhodnocení stavu jednotlivých aplikací i celého vašeho počítačového systému. Na základě testů dokážeme posoudit, v čem je váš informační systém nevyhovující, a navrhnout nejlepší možnou optimalizaci.

Jednotná hodinová sazba pro všechny

Case study